Board of Directors

The JES Board members are as follows (as of October 23).

PresidentYoko IshidaHiroshima University
Vice PresidentsKatsuji Imata 
Kazuhisa Najima
Yuriko Minamoto
CSO Network Japan
Ryukoku University
Meiji University
Executive DirectorsNozomu Osawa
Ikumi Ozawa
Nobuyuki Kobayashi
Takahiro Saito
Yasutaka Sasaki
Yuriko Sato 
Junko Shimizu
Mihoko Shimozono 
Noriyuki Shirakawa
Kenta Shindo
Hiraki Tanaka
Tomoko Tanabe
Keiji Nishiyama
Yoko Fujikake
Yuichi Murakami
Aki Yonehara
Impact Management Lab.
International Christian University
OPMAC Corporation
Osaka University
Tenri University
Japan Student Services Organization
Musashino University
Akita University of Nursing and Welfare
Niigata University
Japan College of Social Work
Shizuoka University of Art and Culture
Waseda University
Yamaguchi University
Yokohama National University
Hokkaido University
Toyo University
AuditorsAkiko Kishimoto
Shuji Miyazaki
Japan International Cooperation Center
Association for Technological Excellence Promoting Innovative Advances
AdvisorsIwao Oshima
Keiko Nishino
Masaoki Takeuchi
Ryokichi Hirono
Yoshihiko Miyauchi
Hiromitsu Muta
Kiyoshi Yamaya
Tohoku Fukushi University
Kwansei Gakuin University
International Development Center of Japan
Seikei University
ORIX Corporation
International Development Center of Japan
Doshisha University

* The above is in Japanese alphabetical order by surname.